Orientation Week

(Vietnamese below)

Kid Castle International School is offering a free “Orientation Week” from December 18th to December 22nd to students who enroll in January 2018.

Come and experience our positive learning environment at Kid Castle International School located in the quiet gated community of An Vien.

Please register before Friday, December 15th @ 02586251636

Kid Castle has a fully accredited International Curriculum under:

AI (Accreditation International)

MSA-CESS

NCPSA (National Council for Private School Accreditation)

Kid Castle has fully qualified teachers with one teacher per grade level.

We offer programs from preschool (18 months) to Grade 5 (ages 10/11).

Monthly payment plans are available.

For further information please go to our website @ www.kidcastlevietnam.com or like us on Facebook at kidcastlevietnam

“Tuần lễ định hướng” từ ngày 18-22/12/2017 diễn ra tại Trường Quốc Tế Kid Castle dành cho học sinh tham gia năm học tháng 1/2018

Đến và trải nghiệm môi trường học tập tích cực tại Kid Caslte, tọa lạc tại Khu đô thị biển An Viên yên tĩnh

Gọi 0258 625 1636 để đăng ký tham gia trước thứ 6 15/12

Kid Caslte áp dụng những giáo trình được công nhận quốc tế:

AI

MSA-CESS

NCPSA ( Hội đồng quốc gia công nhận trường tư)

Mỗi giáo viên có trình độ chuyên môn phụ trách một lớp từ mẫu giáo (từ 18 tháng) cho đến lớp năm (10-11 tuổi)

Học phí được đóng hàng tháng

Để biết thêm thông tin, truy cập website: www.kidcastlevietnam.com hoặc facebook: kidcastlevietnam

Picture #1

 

Picture #3
Picture #4
Picture #5
Picture #7
Picture #8
Picture #2
 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>